Абітурієнту — майбутньому Фінансисту! Коротко про головне!

Улюблені предмети:

➢Гроші і кредит    

➢Фінанси   

➢Бюджетна система     

➢Податкова система     

➢Митна справа     

➢Фінанси підприємств     

➢Фінансовий облік та звітність     

➢Фінансовий аналіз     

➢Фінансовий менеджмент     

➢Інвестування     

➢Фінансовий ринок     

➢Ринок фінансових послуг     

➢Біржова діяльність     

➢Міжнародні фінанси     

➢Банківська система     

➢Страхування     

➢Соціальне страхування     

➢Інформаційні системи і технології у фінансах, банківській справі і страхуванні   

➢Фінансові розслідування     

➢Start-up економіка: теорія та практика     

➢Міжнародні освітні програми та бізнес-проекти