Андрущак Євгенія Михайлівна

Фото Андрущак

доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
кандидат економічних наук

Інформація. Закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка у 1999 р.;  з 2000 р. — асистент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту; 2003 р. — доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Сфера наукових інтересів. Організація банківської діяльності; функції і операції центрального і комерційних банків.

Перелік курсів. Банківська система; Банківські операції; Фінансова санація і банкрутство підприємств.

Наукові праці:
1. Андрущак Є., Хар В. Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики в Україні // Вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011.– Вип. 21.6. – С.106-113
2. Андрущак Є., Біланин В. Інвестиційна діяльність банків України // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 46. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 62-69.
3. Андрущак Є., Микула Г. Доларизація національної економіки та її взаємозв‘язок з обмінним курсом національної валюти // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 47. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.398-402
4. Андрущак Є., Кирилейза І. Класифікаційна характеристика структурних складових ресурсної бази банків // Формування ринкової економіки в Україні. – 2013. – Вип. 29. – Частина 1.- С. 24-30
5. Андрущак Є., Баран О. Шляхи вдосконалення управління проблемними кредитами в банках України // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип 31. – Частина 1.- С. 42-48

Підручники та посібники:
1. Банківська система : підручник / [М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 556 с.
2. Банківська система : навч. посібник / [М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, І.В. Барилюк та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 510 с.
3. Крупка М.І. Банківські операції : підручник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 312 с.
4. Крупка М.І. Банківські операції : навч. посібник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра; [за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 248 с.

Методичне забезпечення курсів:
1. Андрущак Є.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Банківська система” для студентів напряму підготовки 6.030508 – “Фінанси і кредит” / Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра. — Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. — 28 с.
2. Андрущак Є.М. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Банківська система” для студентів напряму підготовки 6.030508 – “Фінанси і кредит” / Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра. — Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. — 24 с.
3. Андрущак Є.М. Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання з дисципліни “Банківська система” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030508 – “Фінанси і кредит” / Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра. — Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. — 20 с.
4. Андрущак Є.М. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять з курсу «Управління фінансовою санацією підприємств» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит». ” / Є.М. Андрущак— Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. — 19 с
5. Андрущак Є.М. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з курсу «Управління фінансовою санацією підприємств» напряму підготовки «Фінанси і кредит». ” / Є.М. Андрущак— Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. — 19 с.
6. Андрущак Є.М. Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання з курсу «Управління фінансовою санацією підприємств» напряму підготовки «Фінанси і кредит». ” / Є.М. Андрущак— Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. —15 с.