Барилюк Ірена Василівна

доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
кандидат економічних наук

Інформація:
У 2006 р. з відзнакою закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси”, кваліфікація – магістр з фінансів.
У 2008 р. – правничий факультет Інституту післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціалізація – правове забезпечення господарської діяльності.
Кандидатську дисертацію на тему “Формування ресурсного потенціалу банків України” захистила у 2010 р. за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
З 2007 року асистент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка, а з 2011 року – доцент цієї кафедри.
У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.
Перелік курсів:
Фінанси, Стратегічне управління фінансами, Проектне фінансування.

Наукові інтереси:
Розвиток банківського бізнесу в умовах євроінтеграційних процесів, оцінка конкурентоспроможності банків, банківський нагляд та регулювання, управління фінансами компаній.

Наукові праці:
Є автором понад 40 наукових і науково-методичних праць, у тому числі:
1. Barylyuk I. Multiplicative stochastic model of the loan portfolios’ dynamics of the banks in Central and Eastern Europe / I. Barylyuk, N. Paitra, L. Vozna // Current state and problems of development of financial systems of Eastern Europe countries. — Cracow School of Business. Scientific edition Dr.P.Bula, 2013. – Р. 20–32.
2. Barylyuk I. Cluster analysis of capitalization of banks of Ukraine in the conditions of national economy globalization / I. Barylyuk, N. Paitra, M. Yastrubskyy // ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal On Economics Of Technology And Modelling Processes. – Lublin – Lviv – Cracov. – 2013. – Vol. 1. – Nr. 4. – P. 15-20.
3. Барилюк І. Діагностика впливу факторів економічного середовища на формування фінансового капіталу компаній / І. Барилюк, М. Рубаха // Фінанси України. – 2013. – № 9. – С. 104–117.
4. Барилюк І. Стратегічний аналіз системи формування ресурсного потенціалу банку в умовах конкурентного середовища / І. Барилюк // Економіст. – 2012. – № 7. – С. 43–47.
5. Барилюк І. Рейтингова оцінка конкурентоспроможності економіки України / І. Барилюк // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наукових праць. – Одеса: Одеський державний економічний університет. – 2012. – Вип. 47. – С. 134-140.

Список підручників, монографій та посібників.
1. Банківська система : підручник / [М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 556 с.
2. Банківська система : навч. посібник / [М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, І.В. Барилюк та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 510 с.