Вишивана Богдана Михайлівна

Вишивана_фото

доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
кандидат економічних наук

Автобіографія:
Навчалася в СШ №63 м.Львова. У 2003 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси” та здобула кваліфікацію “магістр з фінансів, викладач економічних дисциплін”.
Протягом 2003–2006 рр. навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2006 р. рішенням спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка на підставі прилюдного захисту дисертації на тему “Організаційно-економічний механізм регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Україні” присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.
З 2006 р. – асистент, з 2009 р. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Перелік дисциплін:
Гроші і кредит (для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.030508 – “Фінанси і кредит”)
Платіжні системи (для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст і магістр спеціальностей – 7.03050801, 8.03050801 – “Фінанси і кредит” та 7.03050803, 8.03050803 – “Оподаткування”)
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн (для слухачів фінансово-економічного факультету Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка)
Центральний банк і грошово-кредитна політика (для слухачів фінансово-економічного факультету Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка)

Наукові інтереси:
Розвиток міжнародної інвестиційної діяльності України в умовах глобалізації; грошово-кредитне регулювання економіки; платіжно-розрахункові системи в економіці України.

Наукові праці:
1. Вишивана Б.М. Управління інвестиційною діяльністю в Україні / Б.М. Вишивана // Фінанси України. – 2004. – №10. – С.82–88.
2. Вишивана Б.М. Проблеми та перспективи міжнародної економічної інтеграції України / Б.М. Вишивана // Світ фінансів. – Вип. 3–4 (4–5). – Тернопіль, 2005. – С.215–221.
3. Вишивана Б.М. Зарубіжний досвід регулювання інвестиційної діяльності та можливості його використання в Україні / Б.М. Вишивана // Світ фінансів. – Вип. 1 (10). – Тернопіль, 2007. – С.75–84.
4. Вишивана Б.М. Оцінка експортно-імпортної діяльності в Україні / Б.М. Вишивана // Фінанси України. – 2008. – №1. – С.55–64.
5. Вишивана Б.М. Становлення і розвиток грошової системи України / Б.М. Вишивана // Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – Випуск 21. – С.62–67.
6. Вишивана Б.М. Основи організації платіжних систем / Б.М. Вишивана // Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Вип. 26. – Ч. 1. – С.58–66.
7. Вишивана Б.М. Платіжні системи в мережі Інтернет / Б.М. Вишивана // Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – Вип. 29. – Ч. 1. – С.57–63.
8. Vyshyvana B. Mechanism of formation of obligatory reserves by banks in Ukraine / B.Vyshyvana // Development scenarios and alternatives in the modern economy: research articles. – B&M Publishing, San Francisco, California, USA, 2013. – P.30–37.
9. Вышивана Б.М. Технологии защиты информации в платежной и таможенной системах Украины / Б.М. Вышивана, О.В. Мыкуляк // Экономика и предпринимательство. – 2014. – №1 (ч.3). – С. 51–55.
10. Вишивана Б.М. Розвиток національної системи роздрібних платежів в Україні / Б.М. Вишивана //Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – Вип. 31. – Ч. 1. – С.118–123.

Навчальні посібники та підручники:
1.Фінанси в трансформаційній економіці України: навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 614 с.
2.Гроші та кредит: навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 408 с.
3.Гроші та кредит: підручник / М.І. Крупка, М.С. Мрочко, Б.М. Вишивана та ін.; [За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 420 с.
4.Банківська система: навч. посібник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, І.В. Барилюк та ін.; [За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 510 с.
5.Банківська система: підручник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра та ін.; [За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 556 с.