Гнатківський Богдан Михайлович

доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
кандидат економічних наук

Інформація:

Гнатківський Б. М. закінчив економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка у 2005 році, отримав диплом магістра за спеціальністю “Фінанси” і вступив до аспірантури. У квітні 2010 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Формування системи іпотечного кредитування в Україні” та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності “гроші, фінанси і кредит”.

1 березня 2013 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України йому присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

 

Перелік курсів:

Іпотечний ринок, фінанси.

 

Наукові інтереси:

Іпотечний ринок та його роль у сучасній економіці, формування національної системи іпотечного кредитування, іпотечні системи зарубіжних країн, довготермінове кредитування.

 

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

1. Гнатківський Б. М. Національна система іпотечного кредитування: становлення і розвиток : Монографія /Б. М. Гнатківський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 396 с.

2. Гнатківський Б. М. Економічна сутність промислової іпотеки та механізм її функціонування в Україні / Б. М. Гнатківський // Формування ринкової економіки в Україні : Зб. наук. праць. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. Випуск 26. – Ч. 1. – С. 81-87.

3. Гнатківський Б. М. Забезпечення розвитку іпотечного кредитування в Україні за умов фінансової кризи / Б. М. Гнатківський // Формування ринкової економіки в Україні : Зб. наук. праць. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. Випуск 21 (Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації). – С. 96-100.

4. Гнатківський Б. М. Теоретичні аспекти формування іпотечного ринку / Б. М. Гнатківський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. Випуск 1 січень – березень 2011. – Тернопіль : Видавництво ТНЕУ “Економічна думка”, 2011. – С. 93-103.

5. Гнатківський Б. М. Нормативно-правове забезпечення іпотечних відносин в Україні / Б. М. Гнатківський // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2012. Випуск 47. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 162-167.