Крупка Михайло Іванович

Krupka

Завідувач кафедри

доктор економічних наук
професор

Заслужений діяч науки і техніки України; Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка

 

 

Сфера наукових інтересів
Фінансово-кредитні інструменти інноваційного розвитку економіки; формування інноваційно-інвестиційної моделі економічного розвитку
та забезпечення конкурентоспроможності національної економіки України; Ключові слова: інновації; фінансові інструменти; фінансова система;
фінансово-кредитний механізм; глобалізаційні процеси

Перелік курсів, що читаються
Фінанси підприємств; Методи наукових досліджень