Микуляк Олеся Володимирівна

Ostafil

доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
кандидат економічних наук

Інформація:
Народилася в місті Борислав Львівської області. У 1998 р. закінчила з відзнакою Бориславську середню загальноосвітню школу № 5.
У 2003 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси”, кваліфікація “магістр з фінансів, викладач економічних дисциплін”.
У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 ‒ економіка та управління національним господарством на тему “Управління інвестиційними процесами на ринку фінансових послуг України”. З 2004 р. – асистент, з 2009 р.– доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Перелік курсів:
Фінансовий менеджмент
Митна справа

Наукові інтереси:
Досліджує проблеми становлення та розвитку фінансової інфраструктури України; формування системи ефективного фінансового управління на підприємствах; регулювання митно-тарифних відносин.

Автор близько 70 наукових і навчально-методичних праць, зокрема:
Гроші та кредит : підручник / Рекомендовано МОН України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 420 с. (у співав.)
Банківська система : підручник / Рекомендовано МОН МС України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 556 с. (у співав.)
Остафіль (Микуляк) О. В. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг України // Фінанси України. – 2004. – № 12. – С.89–92.
Остафіль (Микуляк) О. В. Оцінка ефективності вкладення активів фінансових інститутів // Наукові записки. Серія “Економіка”. Зб. наук. пр. – Вип. 9. Част. 4. – Острог: Видавництво “Національний університет “Острозька академія”, 2007. – С. 234–243.
Остафіль (Микуляк) О. В., Рубаха М. В. Банківське фінансування корпоративного сектору економіки України // Економіст. – 2008. – №8. – С. 50–54.
Остафіль О.В. Оподаткування доходів фізичних осіб – учасників інститутів спільного інвестування в Україні // Науковий вісник НУ ДПС України (економіка, право) [Електронне наукове фахове видання]. – 2009. – № 1. – Ірпінь, 2009. – С. 335–340.
Остафіль (Микуляк) О. В. Форми та переваги інтеграції банківського і небанківського фінансового капіталу // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 24. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 284–289.
Василюк Ю. А., Микуляк О. В. Фіскальний контроль як чинник ефективності державно-приватного співробітництва // Кримський економічний вісник. – 2013. – 3(04) червень. – С. 30–33.
Гринда Н., Микуляк О. Макроекономічний аналіз українського ринку банківських депозитних послуг // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 31. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 169–176.
Вишивана Б.М., Микуляк О.В. Технологии защиты информации в платежной и таможенной системах Украины // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 1. Част. 3. – С. 51–55.