Пайтра Наталя Григорівна

доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
кандидат економічних наук

Інформація:
Закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2006), аспірантуру (2010).
Захистила кандидатську дисертацію на тему “Механізм формування власного капіталу банків України” за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (2010).
З 2007 року асистент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка, а з 2011 року – доцент цієї кафедри.
У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Перелік курсів:
Фінанси, Банківська система, Банківські операції, Центральний банк і грошово-кредитна політика.

Наукові інтереси:
Капіталізація банківської системи в умовах євроінтеграційних процесів, проблеми реалізації монетарної політики в Україні, антикризове управління вітчизняними банками.

Наукові праці:
Є автором понад 40 наукових і науково-методичних праць, в тому числі:
1. Paitra N. Multiplicative stochastic model of the loan portfolios’ dynamics of the banks in Central and Eastern Europe / N. Paitra, I. Barylyuk, L. Vozna // Current state and problems of development of financial systems of Eastern Europe countries. — Cracow School of Business. Scientific edition Dr.P.Bula, 2013. – Р. 20–32.
2. Paitra N. Cluster analysis of capitalization of banks of Ukraine in the conditions of national economy globalization / N. Paitra, I. Barylyuk, M. Yastrubskyy // ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal On Economics Of Technology And Modelling Processes. – Lublin – Lviv – Cracov. – 2013. – Vol. 1. – Nr. 4. – P. 15-20.
3. Пайтра Н. Злиття та поглинання на вітчизняному банківському ринку / Н.Пайтра // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2013. – Випуск 29. – Частина 2. – С. 299-304.
4. Пайтра Н. До питання посилення капіталізації вітчизняних банків / Н.Пайтра// Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наукових праць. – Одеса: Одеський державний економічний університет. – 2012. – Вип. 47. – С. 57-64.
5. Пайтра Н. Тенденції концентрації у вітчизняній банківській системі / Н.Пайтра// Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2012. – Вип. 48. – С. 236-244.

Список підручників, монографій та посібників:
1. Банківська система : підручник / [М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 556 с.
2. Банківська система : навч. посібник / [М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, І.В. Барилюк та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 510 с.
3. Крупка М.І. Банківські операції : підручник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 312 с.
4. Крупка М.І. Банківські операції : навч. посібник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра; [за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 248 с.

Методичне забезпечення курсів:
1. Андрущак Є.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Банківська система” для студентів напряму підготовки 6.030508 – “Фінанси і кредит” / Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра. — Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. — 28 с.
2. Андрущак Є.М. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Банківська система” для студентів напряму підготовки 6.030508 – “Фінанси і кредит” / Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра. — Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. — 24 с.
3. Андрущак Є.М. Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання з дисципліни “Банківська система” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030508 – “Фінанси і кредит” / Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра. — Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. — 20 с.
4. Пайтра Н.Г. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Банківські операції” для студентів напряму підготовки 6.030508 – “Фінанси і кредит” / Н.Г. Пайтра. — Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. — 24 с.
5. Пайтра Н.Г. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Банківські операції” для студентів напряму підготовки 6.030508 – “Фінанси і кредит” / Н.Г. Пайтра. — Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. — 28 с.
6. Пайтра Н.Г. Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання з дисципліни “Банківські операції” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030508 – “Фінанси і кредит” / Н.Г. Пайтра. — Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. — 20 с.
7. Пайтра Н.Г. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Центральний банк і грошово-кредитна політика” для студентів напряму підготовки 6.030508 – “Фінанси і кредит” / Н.Г. Пайтра. — Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. — 28 с.
8. Пайтра Н.Г. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Центральний банк і грошово-кредитна політика” для студентів напряму підготовки 6.030508 – “Фінанси і кредит” / Н.Г. Пайтра. — Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. — 24 с.
9. Пайтра Н.Г. Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання з дисципліни “Центральний банк і грошово-кредитна політика” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030508 – “Фінанси і кредит” / Н.Г. Пайтра. — Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. — 20 с.