Петик Марта Ігорівна

доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
кандидат економічних наук

Інформація:
Народилася в місті Львові. У 1999 р. закінчила з відзнакою Щирецьку середню загальноосвітню школу № 1. У 2004 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси”, кваліфікація “магістр з фінансів, викладач економічних дисциплін”.
Протягом 2004-2007 рр. навчалась в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси”.
У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 ‒ гроші, фінанси і кредит на тему “Механізм формування фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва в економіці України”.
З 2005 р. – асистент, з 2011 р.– доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Перелік курсів:
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
Фіскальна безпека

Наукові інтереси: У науці досліджує проблеми становлення та розвитку системи грошово-кредитного регулювання і контролю у сфері фінансового посередництва; формування фінансового забезпечення суб’єктів підприємництва та державного регулювання конкурентоспроможності економіки України.

Автор понад 40 наукових робіт, зокрема:
1. Гроші та кредит. підручник / Рекомендовано МОН України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 420 с. (у співав.)
2. Петык М.И. Становление и развитие рынка депозитарных расписок в Украине \ М.И. Петык, С.Н. Тесля \\ Экономика и предпринимательство. М. — №1 (ч. 3). – 2014. – С. 121-124.
3. Михасюк І. Р. Зарубіжний досвід адміністрування податку з доходу громадян та можливості його застосування в Україні / І. Р.Михасюк, М. І. Петик, Н. І. Полинюк // Формування ринкової економіки в Україні [ зб. наукових праць]. – Вип. 31. – Част. 2. – 2014. – С. 62-70.
4. Петик М. І. Перспективи модернізації податкової системи України в контексті Європейської інтеграції / М. І. Петик, Л. А. Саварін // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Л. : НЛТУ України. ‒2013. ‒ Вип. 23.04. ‒ С. 271-278.
5. Петик М.І. Модель функціонування механізму формування фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва / М. І. Петик // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Л. : НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.07. – С. 253-258.
6. Петик М. Теоретичні засади функціонування механізму формування фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва / М. Петик // Формування ринкової економіки в Україні. – 2012. – Вип. 26. ‒ Ч.2– С. 97-105.
7. Петик М. І. Оптимізація структури джерел фінансових ресурсів підприємств в Україні / М. І. Петик // Наука та прогрес транспорту :вісник ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна. – 2012. ‒ Вип. 42. ‒ С. 134-140.
8. Петик М. І. Оцінка фіскальної ефективності податку з доходів фізичних осіб / М. І. Петик, Н. Є. Токар // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Л. : НЛТУ України. ‒ 2012. ‒ Вип. 22.04. ‒ С. 267-271.
9. Петик М. Можливості залучення фінансових ресурсів вітчизняними підприємствами на світовому фінансовому ринку / М. Петик, Д. Деркач // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 22. – С. 530-539.
10. Петик М. Оцінка впливу рентабельності активів-брутто щодо середньої вартості позиченого капіталу підприємства / М. Петик // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 46. – Львів, 2011. – С. 480-489.
11. Петик М. І. Фінансова безпека України в умовах посилення глобалізаційних процесів / М. І. Петик, Н. Я. Кунтий // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою (серія “Економіка”) : зб. наук. праць. ‒2009. ‒ Т. Х. – Вип. 126. – С. 115-125.