Плиса Володимир Йосипович

професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
кандидат економічних наук

Інформаційна довідка

Плиса Володимир Йосипович, професор (2014), професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, декан фінансово-економічного факультету Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка (з 2003).

Основні етапи науково-педагогічної діяльності: з 1995 року до 1997 року викладач-стажист кафедри фінансів, кредиту і статистики економічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1997 року асистент цієї ж кафедри. З 1999 року доцент кафедри фінансів і кредиту економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2012 року професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Читає навчальні курси: „Страхування”, „Страховий менеджмент”, „Соціальне страхування”, „Фінансовий аналіз”, „Управління фінансовою сталістю підприємства”, „Облік і аналіз ЗЕД”.

Займається науковими проблемами у галузі страхування, фінансового управління, бухгалтерського обліку. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, зокрема підручників „Страхування” (2010), „Бухгалтерський облік” (2013) і навчальних посібників: „Основи страхування” (2001), „Загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні” (2002), „Страхування” (2005, 2006, 2008), „Бухгалтерський облік” (2010, 2011), „Страховий менеджмент” (2014). Особливою популярністю серед студентів, аспірантів, викладачів і фахівців користуються: „Основні страхові поняття та терміни: Довідник” (1999), „Страхування: Довідник” (2001), „Державне регулювання фондового ринку в Україні: Монографія” (2007), „Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб`єктів господарювання в економіці України: Монографія” (2009), „Бухгалтерський облік: Довідник” (2009).

Бере активну участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.Під керівництвом Плиси В.Й. захищено п’ять дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

1)           Блага Н.В. „Державне регулювання фондового ринку в Україні” (2006 р.);

2)           Приймак І.І. „Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України” (2007 р.);

3)           Рудик О.Р. „Антикризове управління фінансовою стійкістю суб’єктів господарювання в економіці України” (2010 р.);

4)           Добош Н.М. „Управління фінансовою стійкістю страховика» (2011 р.);

5)           Зеленко Н.М. „Формування фінансового механізму соціального страхування в Україні” (2011 р.).

У 2009-2011 роках Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 35.051.20 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Експерт Міністерства освіти і наукиУкраїни з питань проведення ліцензійних й акредитаційних експертиз підготовки (перепідготовки) фахівців з галузі знань „Економіка і підприємництво”.

Основні наукові та навчально-методичні праці професора кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка Плиси Володимира Йосиповича

Підручники

 1. Плиса В.Й. Страхування: Підручник.(Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.)/ В.Й. Плиса. – Київ: Каравела,2010. – 472 с.
 2. Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік: Підручник. / В.Й. Плиса, З.П. Плиса.– Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2013. – 420с.

Навчальні посібники

 1. Плиса В.Й. Cтрахування: Навчальний посібник. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів)./ В.Й. Плиса. – Київ: Каравела,2005. – 392 с.
 2. Плиса В.Й. Cтрахування: Навчальний посібник. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів)./ В.Й. Плиса. – Київ: Каравела,2006. – 392 с.
 3. Плиса В.Й. Cтрахування: Навчальний посібник. Друге видання.(Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів)./ В.Й. Плиса. – Київ: Каравела,2008. – 392 с.
 4. Плиса В.Й. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів)/ В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – Київ: Каравела,2010. – 480 с.
 5. Плиса В.Й. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. Друге видання. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів) / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – Київ: Каравела,2011. – 520 с.
 6. Плиса В.Й.Основи страхування: Навчальний посібник./ В.Й. Плиса. –  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2001. – 144 с.
 7. Плиса В.Й.Загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні: Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2003. – 160 с.

 Монографії

 1. Плиса В.Й.Державне регулювання фондового ринку в Україні: Монографія. ) / В.Й. Плиса, Н.В. Блага. – Львів: Видавництво ННВК ”АТБ”, 2007. – 168с.
 2. Плиса В.Й. Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України: Монографія. ) / В.Й. Плиса, І.І. Приймак. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2009. – 142 с.

Словники, довідники

 1. Плиса В.Й. Основні страхові поняття і терміни: Довідник. / В.Й. Плиса. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка,1999. – 64 с.
 2. Плиса В.Й.Страхування: Довідник. / В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2001. – 197 с.
 3. Плиса В.Й.Бухгалтерський облік: Довідник. )/ В.Й. Плиса, З.П. Ріль. –Львів: Видавництво ННВК „АТБ”,2009. – 200с.

 Статті у фахових виданнях

 1. Плиса В.Й. Зміцнення фінансової сталості підприємства. //Фінанси України. – 1998. – №5. – С.86-90. (Фахове видання).
 2. Плиса В.Й. Проблеми методології аналізу фінансової сталості та ліквідності підприємств. //Вісник Львівського університету [Національна економіка України: проблеми становлення, перспективи]. Серія економічна. – Вип. 27. –Львів: Львівський державний університет імені Івана Франка, 1997. – С.77-80. (Фахове видання).
 3. Плиса В.Й. Внутрішні механізми фінансової стабілізації в системі антикризового управління підприємством. //Формування ринкової економіки в Україні. [Науковий збірник]. Вип.2 / ЛДУ ім. І.Франка. – Львів: Інтереко, 1997. – С.56-59. (Фахове видання).
 4. Плиса В.Й. Особливості організації управлінського контролю над рівнем фінансової сталості підприємства в умовах становлення ринкових відносин. //Формування ринкової економіки в Україні. [Науковий збірник]. –Вип.3 / ЛДУ ім. І.Франка. – Львів: Інтереко, 1998. – С.59-61. (Фахове видання).
 5. Плиса В.Й.Перспективи розвитку страхового ринку в Україні. //Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Вип.1. / ЛДУ ім. І.Франка. – Львів: Інтереко, 1997. – С.76-78. (Фахове видання).
 6. Плиса В.Й.Проблеми розвитку страхової справи в Україні. //Вісник Львівського ун-ту. Серія економічна. – Вип.29. –  Львів,1999. – С.131–133. (Фахове видання).
 7. Плиса В.Й.Проблеми розвитку медичного страхування в Україні. //Формування ринкової економіки в Україні. [Перехідна економіка: проблеми теорії і практики]. Науковий збірник./ЛДУ імені Івана Франка. – Вип. 5 – Львів: Інтереко, 1999. – С.154–158. (Фахове видання).
 8. Плиса В.Й. Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства. //Фінанси України. – 1999. – №11. – С.36–41. (Фахове видання).
 9. Плиса В.Й., Грищук А.М. Про мобілізацію потенціалу внутрішніх механізмів забезпечення фінансової сталості підприємств. //Формування ринкової економіки в Україні [Трансформація економічної системи в Україні]. Науковий збірник./ЛНУ імені Івана Франка. – Вип. 6 – Львів: Інтереко, 2000. – С.145–149. (Фахове видання).
 10. Плиса В.Й. Шляхи нейтралізації ризику зниження фінансової стійкості підприємства. //Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Становлення фінансової системи України та проблеми її стабілізації. Щорічник наукових праць. Вип. ХVІІ. – Львів: ІРД НАН України, 2000. – С.338-345.
 11. Плиса В.Й. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства. //Фінанси України. – 2001. – №1. – С.67–72. (Фахове видання).
 12. Плиса В.Й.Управління фінансовою стійкістю страховика. //Фінанси України. – 2001. – №9. – С.136–142. (Фахове видання).
 13. Плиса В.Й. Страховий ринок України в умовах глобалізації страхових відносин. //Формування ринкової економіки в Україні [Формування нової парадигми економічної теорії в Україні]. Науковий збірник. –Спецвипуск 8. /ЛНУ імені Івана Франка– Львів: Інтереко,2001. – С.369–377. (Фахове видання).
 14. Плиса В.Й.Організація стратегічного управління страховиком в умовах переходу до ринку. //Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки /Економічні науки/. – 2001. – №3. – С.150-153. (Фахове видання).
 15. Плиса В.Й.Особливості становлення, проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 30. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – С.158-167. (Фахове видання).
 16. Плиса В.Й.Особливості становлення страхового ринку в Україні. //Формування ринкової  економіки в Україні [Актуальні проблеми економічної теорії]. Науковий збірник. – Спецвипуск 9./ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: Інтереко, 2002. – С.261-271. (Фахове видання).
 17. Плиса В.Й., Ріль З.П. Інноваційно-інвестиційний ринок України в умовах глобалізації. //Формування ринкової економіки в Україні [Фінансово-кредитне регулювання ділової активності господарюючих суб’єктів]. Науковий збірник. – Спецвипуск 11. /ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: Інтереко, 2002. – С.261-271. (Фахове видання).
 18. Плиса В.Й. Антикризове управління фінансовою стійкістю підприємства. //Вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2002. – №2. – С.330-336. (Фахове видання).
 19. Плиса В.Й.Інтеграція страхового ринку України у світовий страховий простір. //Фінанси України. – 2002. – №7. – С.94–103. (Фахове видання).
 20. Плиса В.Й., Ріль З.П. Організаційно-економічний механізм антикризового управління фінансовою стійкістю страховика. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 31. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С.98-113. (Фахове видання).
 21. Плиса В.Й.Проблеми організації антикризового управління страховими організаціями в умовах переходу до ринку. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія економіка. – Вип. 60-61. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2002. – С.54-55. (Фахове видання).
 22. Плиса В.Й. Організаційно-економічний механізм функціонування загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С.688-704. (Фахове видання).
 23. Плиса В.Й.Глобалізація і проблеми державного регулювання страхового ринку України. //Формування ринкової економіки в Україні. [Економіка України в євроінтеграційних процесах.] Науковий збірник. – Спецвипуск 13./ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: Інтереко, 2004. – С.385-390. (Фахове видання).
 24. Плиса В.Й.Модель державного соціального страхування в Україні. //Формування ринкової економіки в Україні. [Науковий збірник]./ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: Інтереко, 2005. – С.44-52. (Фахове видання).
 25. Плиса В.Й., Ріль З.П. Цільова орієнтація управління фінансовою стійкістю страховика. //Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. Вип. 29 / Одеський державний економічний університет. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – С.146-151. (Фахове видання).
 26. Плиса В.Й. Організація управління фінансовою стійкістю банку. //Стан та перспективи розвитку банківської справи в Україні: Науковий збірник. – Львів: ЛКА,2007. – С.35-38.
 27. Плиса В.Й., Ріль З.П. Управління фінансовою стійкістю банку. //Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна. – Вип. 27. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. – С.166-176. (Фахове видання).
 28. Плиса В.Й.Стан та перспективи розвитку страхування в Україні. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 37(2). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С.8-12. (Фахове видання).
 29. Плиса В.Й., Блага Н.В. Модель взаємодії інвесторів на фондовому ринку. //Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту: Журнал наукових праць. – №4. – 2007. – С.172-181.
 30. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку в економічній системі України. //Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. Вип. 30 / Одеський державний економічний університет. – Одеса: ОДЕУ, 2008. – С.324-332. (Фахове видання).
 31. Плиса В.Й. Соціокультурні передумови становлення страхового підприємництва в Україні. //Формування ринкової економіки в Україні [Економічні та соціопсихологічні проблеми організації управління: Європейський досвід]. Науковий збірник./ЛНУ імені Івана Франка. – Спецвипуск 17. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.260-264. (Фахове видання).
 32. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Економіка) – Вип.106/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2008. – С.26-30. (Фахове видання).
 33. Плиса В.Й., Плиса З.П.Схеми балансових конструкцій: балансові теорії і міжнародна практика. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 41. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С.492-500. (Фахове видання).
 34. Плиса В.Й.Стратегія розвитку страхового ринку України. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 42. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С.130-136. (Фахове видання).
 35. Плиса В.Й., Плиса З.П. Антикризове управління діяльністю страховика. //Науковий вісник НЛТУ України. – Вип. 20.3. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. − – С.221-226. (Фахове видання).
 36. Плиса В.Й. Стратегія державного регулювання ринку сільськогосподарського страхування України та шляхи її реалізації. //Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). –Вип. 2(10) / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2010. – С. 301-308. (Фахове видання).
 37. Плиса В.Й., Плиса З.П.Модель державного регулювання страхового ринку в України. //Науковий вісник НЛТУ України. – Вип. 20.10. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. − С.209-215. (Фахове видання).
 38. Плиса В.Й. Стратегія розвитку державного регулювання страхового ринку України та шляхи її реалізації. //Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Вип. 21. /ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 373-382. (Фахове видання).
 39. Плиса В.Й.Стратегія посткризового розвитку страхового ринку України. //Фінансовий простір [Міжнародний науково-практичний журнал] – 2011. – №3. – С.90-96. (Фахове видання).
 40. Плиса В.Й. Стратегія інтеграції страхового ринку України в світовий страховий простір. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Економіка) – Вип.139/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2012. – С.53-55. (Фахове видання).
 41. Плиса В.Й. Канали реалізації страхових послуг: проблеми формування структури, шляхи оптимізації потоків та організація системи управління. //Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф.Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. – № 2 (18), том 6. – 432 с. – С.374 – 394. (Фахове видання).
 42. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації. //Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) [Збірник наукових праць]. – 2012. – №3 (15). – С.219-224. (Фахове видання).
 43. Плиса В.Й.Електронні канали реалізації страхових послуг: проблеми формування структури, оцінка переваг та недоліків. //Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Вип. 26. Ч.2. /ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 121-127. (Фахове видання).
 44. Плиса В.Й.Проблеми розвитку сфери страхових інтернет-послуг в економіці України. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 49. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С.174-178. (Фахове видання).

 Методичні розробки

 1. Основні страхові поняття і терміни для студентів економічного факультету. /Укладач В.Й. Плиса. – Львів ЛДУ, 1997. – 16с.
 2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни „Статистика” для студентів економічного факультету /Укладачі В.Й. Плиса, А.К. Миронюк. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1996. – 24с.
 3. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з курсу „Страхування” для студентів економічного факультету. Частина 1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,1999. – 64с.
 4. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з курсу „Страхування” для студентів економічного факультету. Частина 2. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 52с.
 5. Програма переддипломної практики для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: ІПК ПК ЛДУ імені Івана Франка, 1999. – 16с.
 6. Робоча програма переддипломної практики на промислових підприємствах для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,1999. – 8с.
 7. Робоча програма переддипломної практики у фінансових управліннях (відділах) для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 12с.
 8. Робоча програма переддипломної практики в страхових організаціях для студентів п’ятого курсу спеціальності 7.050104 – „Фінанси і кредит”. /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 8с.
 9. Аналіз фінансово-господарського стану підприємств та організацій: Методичні рекомендації і завдання д проведення практичних занять з курсу „Фінансовий аналіз” для студентів спеціальності ”Фінанси”. /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2000. – 35с.
 10. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з курсу “Звітність промислових підприємств” для студентів спеціальності 7.050106 – облік і аудит.  Частина 1. Фінансова звітність підприємства. /Укладачі В.Й. Плиса, З.П. Ріль. – Львів: Західний учбово-науковий інститут підготовки фахівців і менеджерів Міністерства промислової політики України,2002. – 56с.
 11. Методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт для слухачів спеціальностей 7.050104 – фінанси, 7.050105 – банківська справа. /Укладачі: Ю.С. Занько, В.Й. Плиса, З.П. Ріль. – Львів: ІПО ЛНУ імені Івана Франка,2004. – 24с.
 12. Методичні рекомендації до оформлення курсових робіт для слухачів спеціальностей 7.050104 – фінанси, 7.050105 – банківська справа. /Укладачі: Ю.С. Занько, В.Й. Плиса, З.П. Ріль. – Львів: ІПО ЛНУ імені Івана Франка,2004. – 24с.
 13. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів економічного факультету. /Укладачі: В.Й. Плиса, З.П. Ріль. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2006. – 22с.
 14. Страхування. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 36c.
 15. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Страхування” для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – „Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030508 – „Фінанси і кредит”. /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка,2011. – 23с.
 16. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Страхування” для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – „Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит”. /Укладачі: В.Й. Плиса, З.П. Плиса. –  Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка,2011. – 23с.
 17. Робоча програма навчальної дисципліни «Управління фінансовою сталістю підприємства»  для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 17c.
 18. Робоча програма навчальної дисципліни «Управління фінансовою сталістю підприємства»  для студентів спеціальності 8.03050301 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 17c.
 19. Робоча програма навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 20c.
 20. Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 24с.
 21. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з навчальної дисципліни  «Страховий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». /Укладач В.Й. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 38с.

 Програми навчальних дисциплін

 1. «Страхування»: Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 2. «Страховий менеджмент»: Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» для спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит».
 3. «Страховий менеджмент»: Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» для спеціальності 8.03050301 «Фінанси і кредит».
 4. «Управління фінансовою сталістю підприємства»: Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» для спеціальності 8.03050301 «Фінанси і кредит».
 5. «Управління фінансовою сталістю підприємства»: Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» для спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит».

 Робочі програми навчальних дисциплін

 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Управління фінансовою сталістю підприємства» для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 17c.
 2. Робоча програма навчальної дисципліни «Управління фінансовою сталістю підприємства» для студентів спеціальності 8.03050301 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 17c.
 3. Робоча програма навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів спеціальності 8.03050301 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 20c.
 4. Робоча програма навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050301 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 20c.

 Підручники

 Плиса В.Й. Страхування: Підручник.(Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.)/ В.Й. Плиса. – Київ: «Каравела»,2010. – 472 с.

У підручнику розглянуто фундаментальні питання теорії страхування, його економічну суть, функції, роль і сферу застосування; сутність, особливості, задачі та класифікації актуарних розрахунків. Зосереджено увагу на проблемах становлення та розвитку страхового ринку в Україні, його інтеграції у світовий страховий простір. Наведено основні страхові поняття і терміни.

Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти, аспірантів, викладачів, усіх хто цікавиться проблемами страхування.

 короткий Зміст підручника

вступ

1. сутність, принципи і роль страхування

2. Класифікація страхування. перестрахування і співстрахування

3. Страхові ризики та їх оцінювання

4. Страховий ринок

5. Страховий маркетинг

6. Державне регулювання страхової діяльності

7. Договір страхування

8. Актуарні розрахунки

9. Особисте (особове) страхування

10. Майнове страхування

11. Страхування відповідальності

12. Страхові резерви

13. соціальне страхування

Короткий тлумачний словникосновних страхових понять і термінів

Список літератури

додатки

 


Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік: Підручник. – Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2013. – 420с.

 У підручнику розглянуто теоретичні основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві; зміст та структуру бухгалтерського балансу та рахунків бухгалтерського обліку, сутність подвійного запису; місце та роль оцінювання і калькулювання в системі бухгалтерського обліку; організацію документообороту на підприємствах. Зосереджено увагу на особливостях обліку необоротних й оборотних активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів і витрат підприємства. З’ясовано склад і порядок подання фінансової (бухгалтерської) звітності. Наведено основні поняття і терміни бухгалтерського обліку.

Підручник підготовано для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» (напрямів підготовки 6.030501 «Економічна теорія», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030506 «Прикладна статистика», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»). Його структура, послідовність і взаємозв’язок тем спрямовані на реалізацію основоположної концепції навчального посібника – сприяти підготовці нової генерації економістів вищої кваліфікації, які опановують фундаментальні принципи організації облікового відображення фактів та узагальнення результатів господарської діяльності.

 короткий Зміст підручника

Передмова

Розділ 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод

Розділ 2. Бухгалтерський баланс

Розділ 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Розділ 4. Оцінювання та калькуляція

Розділ 5. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку

Розділ 6. Облік необоротних активів

Розділ 7. Облік запасів

Розділ 8. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості

Розділ 9. Облік фінансових інвестицій

Розділ 10. Облік власного капіталу

Розділ 11. Облік зобов’язань

Розділ 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

Розділ 13. Облік витрат діяльності підприємства

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів

Розділ 15. Фінансова звітність

Короткий тлумачний словник основних понять і термінів бухгалтерського обліку

Список використаних джерел

 

Навчальні посібники

Плиса В.Й. Cтрахування: Навчальний посібник.(Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів)./ В.Й. Плиса. – Київ: Каравела, 2005. – 392 с.

 У навчальному посібнику розглянуто фундаментальні питання теорії страхування, його економічну суть, функції, роль і сферу застосування; сутність, особливості, задачі та класифікації актуарних розрахунків. Зосереджено увагу на проблемах становлення та розвитку страхового ринку в Україні, його інтеграції у світовий страховий простір. Наведено основні страхові поняття і терміни.

Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти, аспірантів, викладачів, усіх хто цікавиться проблемами страхування.

 короткий Зміст навчального посібника

вступ1. сутність, принципи і роль страхування2. Класифікація страхування. перестрахування і співстрахування3. Страховий ринок

4. Державне регулювання страхової діяльності

5.Договір страхування

6. Актуарні розрахунки

7. Особисте (особове) страхування

8. Майнове страхування

9. Страхування відповідальності10. Страхові резерви11. соціальне страхуванняКороткий тлумачний словникосновних страхових понять і термінів

додатки

Список літератури

Плиса В.Й. Бухгалтерський облік:Навчальний посібник.(Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів)/ В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – Київ: Каравела, 2010. – 480 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві; зміст та структуру бухгалтерського балансу та рахунків бухгалтерського обліку, сутність подвійного запису; місце та роль оцінювання і калькулювання в системі бухгалтерського обліку;  організацію документообороту на підприємствах. Зосереджено увагу на особливостях обліку необоротних й оборотних активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів і витрат підприємства. З’ясовано склад і порядок подання фінансової (бухгалтерської) звітності. Наведено основні поняття і терміни бухгалтерського обліку.

Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти, усіх, хто цікавиться бухгалтерським обліком.

 короткий Зміст навчального посібника

Передмова

Розділ 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод

Розділ 2. Бухгалтерський баланс

Розділ 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Розділ 4. Оцінювання та калькуляція

Розділ 5. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку

Розділ 6. Облік необоротних активів

Розділ 7. Облік запасів

Розділ 8. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості

Розділ 9. Облік фінансових інвестицій

Розділ 10. Облік власного капіталу

Розділ 11. Облік зобов’язань

Розділ 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

Розділ 13. Облік витрат діяльності підприємства

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів

Розділ 15. Фінансова звітність

Короткий тлумачний словник основних понять і термінів бухгалтерського обліку

Список використаних джерел

 

Плиса В.Й. Бухгалтерський облік:Навчальний посібник. Друге видання. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів)/ В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – Київ: Каравела, 2011. – 520 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві; зміст та структуру бухгалтерського балансу та рахунків бухгалтерського обліку, сутність подвійного запису; місце та роль оцінювання і калькулювання в системі бухгалтерського обліку;  організацію документообороту на підприємствах. Зосереджено увагу на особливостях обліку необоротних й оборотних активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів і витрат підприємства. З’ясовано склад і порядок подання фінансової (бухгалтерської) звітності. Наведено основні поняття і терміни бухгалтерського обліку.

Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти, усіх, хто цікавиться бухгалтерським обліком.

 короткий Зміст навчального посібника

Передмова

Розділ 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод

Розділ 2. Бухгалтерський баланс

Розділ 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Розділ 4. Оцінювання та калькуляція

Розділ 5. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку

Розділ 6. Облік необоротних активів

Розділ 7. Облік запасів

Розділ 8. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості

Розділ 9. Облік фінансових інвестицій

Розділ 10. Облік власного капіталу

Розділ 11. Облік зобов’язань

Розділ 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

Розділ 13. Облік витрат діяльності підприємства

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів

Розділ 15. Фінансова звітність

Короткий тлумачний словник основних понять і термінів бухгалтерського обліку

Список використаних джерел

 

 Плиса В.Й.Основи страхування:Навчальний посібник./ В.Й. Плиса. –  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2001. – 144 с.

У навчальному посібнику розглянуто фундаментальні питання теорії страхування, його економічну суть, функції, роль і сферу застосування; сутність, особливості, задачі та класифікації актуарних розрахунків Зосереджено увагу на проблемах становлення та розвитку страхового ринку в Україні, його інтеграції у світовий страховий простір Наведено основні страхові поняття і терміни.

Для студентів заочної форми навчання, слухачів системи перепідготовки кадрів та підвищення кваліфікації.

 короткий Зміст навчального посібника

Вступ

1. Теоретичні основи страхування.

2. Договір страхування.

3. Актуарні розрахунки.

4. Страховий ринок.

5. Об’єднання страховиків

Короткий словник основних страхових понять і термінів

Список літератури.

Додатки.

Плиса В.Й. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні: Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2003. – 160 с.

У навчальному посібнику розкрито фундаментальні питання теорії та практики загальнообов’язкового державного соціального страхування, розглянуто його види, принципи, функції, роль і сферу застосування. Зосереджено увагу на завданнях, принципах, об’єктах і суб’єктах загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності; загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

Наведено основні поняття і терміни сфери загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Для викладачів, студентів, спеціалістів, слухачів бізнес-шкіл і курсів, підприємців, усіх, хто цікавиться питаннями соціального та комерційного страхування.

короткий Зміст навчального посібника

Вступ

1. Теоретико-методологічні основи функціонування і розвитку загальнообов’язкового державного соціального страхування

2. Організаційно-економічний механізм розвитку та функціо­нування загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

3. Організаційно-економічний механізм функціонування загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

4. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

Довідники

Плиса В.Й.Страхування: Довідник. / В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 197 с.

У довіднику наведено основні страхові поняття та терміни.

Ознайомлення з довідником сприятиме запобіганню багатозначності термінів у рамках єдиної терміносистеми, вживання понять і термінів у неприйнятому значенні, використання професіонально-просторічних форм, оманливої синонімії.

Для викладачів, студентів, спеціалістів, слухачів бізнес-шкіл і курсів, підприємців, усіх хто цікавиться питаннями страхування.

Плиса В.Й. Бухгалтерський облік:Довідник. / В.Й. Плиса, З.П. Ріль. –Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2009. – 200 с.

Розглянутопоняття і терміни бухгалтерського обліку.

Ознайомлення з довідником сприятиме запобіганню багатозначності термінів у рамках єдиної терміносистеми, вживання понять і термінів у неприйнятому значенні, використання професіонально-просторічних форм, оманливої синонімії.

Для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти, усіх, хто цікавиться бухгалтерським обліком.

 Плиса В.Й. Основні страхові поняття і терміни:Довідник. / В.Й. Плиса. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1999. – 64 с.

 У довіднику наведено основні страхові поняття та терміни.

Ознайомлення з довідником сприятиме запобіганню багатозначності термінів у рамках єдиної терміносистеми, вживання понять і термінів у неприйнятому значенні, використання професіонально-просторічних форм, оманливої синонімії.

Для викладачів, студентів, спеціалістів, слухачів бізнес-шкіл і курсів, підприємців, усіх хто цікавиться питаннями страхування.

 

Монографії

 Плиса В.Й.Державне регулювання фондового ринку в Україні:Монографія. ) / В.Й. Плиса, Н.В. Блага. – Львів: Видавництво ННВК ”АТБ”, 2007. – 168 с.

 Розглянуто механізм державного регулювання фондового ринку в Україні. Розроблено авторську модель взаємодії інвесторів на фондовому ринку та проведено дослідження впливу державного регулятора на фондовий ринок з метою збільшення припливу інвестицій. Доведено необхідність присутності держави на фондовому ринку. Досліджено розвиток фондового ринку як динамічного багатоваріантного процесу, ключові показники якого розвиваються в часі за спіралеподібною формою, стійкість якої забезпечується лише за умов ефективного регулювання з боку держави. Виявлено залежності політики державного регулювання фондового ринку в Україні від процесів глобалізації, тенденцій та умов діяльності на світовому фондовому ринку.

Для науковців, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти, усіх, хто цікавиться проблемами державного регулювання фондового ринку.

короткий Зміст монографії

Передмова

Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ

Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФонДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Розділ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додатки

 Плиса В.Й.Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України: Монографія./ В.Й. Плиса, І.І. Приймак. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2009. – 142 с.

 У монографії розкрито зміст стратегічного управління фінансовою стійкістю суб’єктів господарювання та розроблено модель його організації. Конкретизовано понятійний апарат, виявлено та систематизовано чинники впливу на фінансову стійкість суб’єктів господарювання. Запропоновано комплексну методику оцінки рівня фінансової стійкості українських підприємств. Виокремлено ключові стратегії забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання у вітчизняній економіці. Удосконалено інструментарій ідентифікації ризику втрати фінансової стійкості. Досліджено особливості системи управління фінансовою стійкістю. Обґрунтовано напрями удосконалення державного регулювання фінансової стійкості суб’єктів господарювання в Україні.

Для науковців, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти, усіх, хто цікавиться проблемами фінансової стійкості суб’єктів господарювання.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ механізму формування Стратегії забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання
1.1. Фінансова стійкість суб’єктів господарювання як об’єкт стратегічного управління    .
1.2. Роль підприємств у забезпеченні ефективного функціонування та стратегічного розвитку національної економіки
1.3. Адаптація системи стратегічного управління фінансами підприємств до умов економіки України
РОЗДІЛ 2. особливості формування та реалізації стратегії забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання  в економіці україни
2.1. Стратегічний аналіз фінансової стійкості підприємств України
2.2. Економічний механізм стратегічного управління фінансовою стійкістю підприємств України
2.3. Управління ризиком втрати фінансової стійкості підприємств в Україні
РОЗДІЛ 3. Державне регулювання ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ суб’єктів господарювання в економіці україни
3.1. Система управління фінансовою стійкістю суб’єктів господарювання в умовах фінансово-економічної кризи
3.2. Удосконалення державного регулювання фінансової стійкості суб’єктів господарювання в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ