Ткачик Леся Петрівна

асистент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
кандидат економічних наук

Інформація:
У 2009 році закінчила магістратуру економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Фінанси».
Цього ж розпочала свою викладацьку діяльність на кафедрі фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім.І.Франка на посаді асистента.
З 2009 по 2013 рік навчалася в аспірантурі та завершила роботу над кандидатською дисертацією на тему: «Розвиток корпоративного податкового
менеджменту в умовах відкритої економіки України».

Перелік курсів:
Семінарські заняття з курсів: «Податкова система», «Податковий облік і звітність», «Податковий менеджмент», «Оподаткування юридичних та фізичних осіб»

Наукові інтереси:
сфера оподаткування

Наукові праці:
1. Ткачик Л. Принципи і методи податкового планування // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 43. – Львів. – 2010. – с.530-535.
2. Ткачик Л. Удосконалення державного адміністрування податків та податкове навантаження // Формування ринкової економіки. Випуск 26. Частина 2. – Львів, – 2012. – С.254-163.
3. Ткачик Л. Особливості функціонування корпоративного податкового менеджменту // Бізнес інформ – Львів. – 2013. – №12. – С. 333-338.