Абітурієнту! Знаходимо Кафедру фінансів, грошового обігу і кредиту тут!

Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту
Економічного факультету
Львівського національного університету
імені Івана Франка

Проспект Свободи 18
Кімната 102
Телефон: 2394490, 2394057      Далі на карті!

 

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування — 2019

Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту

запрошує на денну та заочну форми навчання за спеціальністю

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

на здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР

 

ПАМ’ЯТКА абітурієнту

 Спеціалізація «Фінанси, банківська справа та страхування»

 ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Ключ до Вашого життєвого успіху!

Читати далі →

Вступ — 2016- Презентація

222імені

Презентація кафедри

Забезпечуємо фундаментальну підготовку фахівця за освітньо-професійною програмою бакалавра та отримання поглиблених прикладних знань і навичок на освітньому рівні магістра (за розширеною спеціалізацією).

Майбутнє за тим, хто успішно вчиться!

Важлива інформація для майбутніх магістрів 2015р.

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

 ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ГРОШОВОГО ОБІГУ І КРЕДИТУ

ЗАПРОШУЄ

 на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційнийного рівня – МАГІСТР

 за спеціальностями:

 ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ОПОДАТКУВАННЯ

 Термін навчання – ДВА РОКИ – на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Форма навчання – ДЕННА, ЗАОЧНА

Запрошуються

випускники коледжів, технікумів та інших навчальних закладів, що отримали диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальностей «Фінанси», «Фінанси і кредит» і суміжних спеціальностей.

Зміст підготовки

Фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня магістр із спеціальностей 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050803 «Оподаткування» які отримали освітній рівень «повна вища освіта», здобувши спеціальні вміння та знання, призначені для виконання науково-дослідних, педагогічних та управлінських функцій, що пов’язані з економічною діяльністю. Об’єктами діяльності магістрів за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Оподаткування»  є конкретні засоби й інструменти державного управління та місцевого самоврядування, науково-дослідних установ та закладів освіти, менеджменту суб’єктів господарювання.

Серед наших випускників – економісти, фінансисти, працівники контролюючих органів, експерти та керівники банків, викладачі, менеджери, фінансові аналітики, що працюють як в Україні, так і за кордоном, працівники державної служби всіх рівнів.

Профіль програми

 Магістерські програми «Фінанси і кредит», «Оподаткування»  логічно продовжують професійну підготовку фахівців на якісно новому рівні, здатних розв’язувати нестандартні завдання, приймати оптимальні рішення в нетипових умовах, генерувати оригінальні й ефективні для суспільства ідеї, креативно мислити та діяти в економічній сфері. Значна увага приділяється висвітленню новітніх напрямів у вітчизняній та зарубіжній фінансовій науці й практиці.

Програми передбачають підготовку фахівців, які матимуть глибоку теоретичну й практичну базу з питань фінансового менеджменту суб’єктів господарювання, установ та організацій, оподаткування, вмітимуть застосовувати сучасні економіко-математичні методи для фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі фінансово-кредитних відносин.

Програми відповідають сучасним стандартам як Міністерства освіти і науки України, так і європейським щодо вищої економічної освіти в контексті Болонського процесу. Випускники програм отримують диплом магістра державного зразка про повну вищу освіту.

Випускники магістерської програми отримують компетенції, які повністю відповідають сучасним вимогам працедавців як державного, так і приватного секторів.

 

Можливі місця праці

Знання, набуті за фахом «Фінанси і кредит», «Оподаткування» дають можливість випускникам обіймати посади

у секторі державного управління:

в системи органів Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Державної фінансової інспекції України, Пенсійного фонду України, Державного казначейства України та інших державних органах.

у сфері освіти і науки:

в системі Міністерства освіти і науки України у середніх і вищих навчальних закладах, в академічних організаціях (інститути, лабораторії) і центрах.

у приватному секторі:

можуть працювати в аналітичних, економічних, фінансових, інвестиційних службах компаній реального сектора економіки; у відділах корпоративних фінансів і в аналітичних службах компаній фінансово-кредитного сектора; в консалтингових компаніях, які спеціалізуються на управлінському та фінансовому консалтингу і оціночній діяльності; у фінансово-аналітичних агентствах, в аналітичних центрах, які займаються питаннями економічної політики та стратегії розвитку вітчизняного і міжнародного бізнесу, , які розробляють і вдосконалюють засади управління корпоративними фінансами, у структурах фінансового ринку, страхових компаніях, в аудиторських службах та ін.

 

Якісна освіта – це вигідна інвестиція у майбутнє!